Опубліковано 2 хотфікса 8783 від 23.01.2024 та 8801 від 05.02.2024.
УВАГА!!! В hf 8783 змінено структуру таблиці ZREP бази даних. Для забезпечення безперервної роботи системи необхідне !!!ОДНОЧАСНЕ ОНОВЛЕННЯ ВСІХ ЕЛЕМЕНТІВ!!! (серверів, кас, менеджерів ваг). Інакше буде порушено передачу даних між оновленими та не оновленими сегментами системи.
Хотфікси не э обов'язковими. Важливою особливостю цього оновлення є розширення таблиці ZREP. Наявність нових полів дає можливість отримати повну інформацію про Z-звіти підприємства.

Документація OpenShow

Набір документів для налаштування та використання комплексу OpenShow (автоматизація продажу квитків).

Документація для системного адміністратора:

призначена для вивчення налаштувань та адміністрування комплексу OpenShow, має використовуватися системним адміністратором.

OpenShow Консоль керування (посібник адміністратора) налаштування OpenShow. Management Console – консоль для керування програмами OpenShow, реалізованими у вигляді Win-сервісів: OpenShow.BackOffice, OpenShow.Manager, OpenShow.DataServer, OpenShow.Account Server, OpenShow.LicServer.

OpenShow Сервер даних (посібник адміністратора) налаштування кореневого та підпорядкованих серверів OpenShow.Data Server

OpenShow Сервер квиткової системи (посібник адміністратора) налаштування квиткового сервера (відповідає за фіксацію стану місць у залі)

OpenShow Сервер ліцензій (посібник адміністратора) налаштування сервера ліцензування OpenShow.LicServer

OpenShow Процесинговий центр (керівництво адміністратора) налаштування процесингу OpenShow.Account Server додаток, що вирішує завдання з управління рахунками клієнтів, обробки платіжних транзакцій, нарахування бонусів на рахунки

OpenShow Менеджер (посібник адміністратора) налаштування комплексу за допомогою OpenShow.Manager

Документація для користувачів:

призначена для вивчення функціональних можливостей OpenShow, може використовуватися для навчання персоналу та довідкового матеріалу

OpenShow Каса (посібник користувача) документація по функціоналу робочого місця касира OpenShow.POS

OpenShow Менеджер (посібник користувача) документація по функціоналу робочого місця OpenShow.Manager в частині документообігу, звітів, роботи з довідниками

OpenShow.Менеджер білетної системи (посібник користувача) документація по функціоналу робочого місця OpenShow.Менеджер білетної системи в частині створення репертуару, залів, цінових поясів та інших довідників білетного господарства.