Опубліковано 2 хотфікса 8783 від 23.01.2024 та 8801 від 05.02.2024.
УВАГА!!! В hf 8783 змінено структуру таблиці ZREP бази даних. Для забезпечення безперервної роботи системи необхідне !!!ОДНОЧАСНЕ ОНОВЛЕННЯ ВСІХ ЕЛЕМЕНТІВ!!! (серверів, кас, менеджерів ваг). Інакше буде порушено передачу даних між оновленими та не оновленими сегментами системи.
Хотфікси не э обов'язковими. Важливою особливостю цього оновлення є розширення таблиці ZREP. Наявність нових полів дає можливість отримати повну інформацію про Z-звіти підприємства.

Документация OpenShow

Набор документов для настройки и использования комплекса OpenShow (автоматизация продажи билетов).

Документация для системного администратора:

предназначена для изучения настроек и администрирования комплекса OpenShow, должна использоваться системным администратором.
OpenShow Консоль управления (руководство администратора) настройка OpenShow. Management Console – консоль для управления приложениями OpenShow, реализованными в виде Win-сервисов: OpenShow.BackOffice, OpenShow.Manager, OpenShow.DataServer, OpenShow.Account Server, OpenShow.LicServer.
OpenShow Сервер данных (руководство администратора) настройка корневого и подчиненных серверов OpenShow.Data Server
OpenShow Сервер билетной системы (руководство администратора) настройка билетного сервера (отвечает за фиксацию состояния мест в зале)
OpenShow Сервер лицензий (руководство администратора) настройка сервера лицензирования OpenShow.LicServer
OpenShow Процессинговый центр (руководство администратора) настройка процессинга OpenShow.Account Server приложение, решающее задачи по управлению счетами клиентов, обработке платежных транзакций, начислению бонусов на счета
OpenShow Менеджер (руководство администратора) настройка комплекса с помощью OpenShow.Manager

Пользовательская документация :

предназначена для изучения функциональных возможностей OpenShow, может использоваться для обучения персонала и справочного материала
OpenShow Касса (руководство пользователя) документация по функционалу рабочего места кассира OpenShow.POS
OpenShow Менеджер (руководство пользователя) документация по функционалу рабочего места OpenShow.Manager в части документооборота, отчетов, работы со справочниками
OpenShow.Менеджер билетной системы (руководство пользователя) документация по функционалу рабочего места OpenShow.Менеджер билетной системы в части создания репертуара, залов, ценовых поясов и прочих справочников билетного хозяйства.