Загальна документація OS

Блок документів, що описує типові рішення комплексу OS, принципи його ліцензування, а також набір технічної інформації для IT фахівців. Включає документи з інтеграції OS з обліковою системою, опис бази даних сімейства OS, роботу зі шлюзом. Також рекомендації системним адміністраторам щодо налаштування захищеного каналу SSL та інструкція зі створення звітів у OS.

Загальна інформація:

Типові рішення комплексу OpenStore загальна ознайомча інформація про роботу комплексу OpenStore

Ліцензування інформація щодо ліцензування комеплексу OpenStore

Документація для системних адміністраторів

Інструкція зі створення захищеного каналу налаштування захищеного SSL з’єднання між компонентами OS

Створення звітів (Посібник адміністратора) інструкція з додавання нових звітів до OS

Документація для розробників:

Синхронізація із зовнішньою системою –  документація щодо налаштування обміну даними між OS та будь-якою обліковою системою замовника

Шлюз програмного комплексу OS Шлюз OS призначений для забезпечення максимально гнучкої інтеграції рішень OS із зовнішніми системами, та реалізації зовнішніх додатків з використанням даних з OS.

Бази даних сімейства OS типи баз даних які підтримуються додатками OpenStore і створення користувачів цих БД.

Касова політика опис роботи з класом, з допомогою якого можна змінити поведінку каси у низці зумовлених випадків.

Документація для користувачів:

OS.Менеджер (посібник користувача) опис загальних довідників та налаштувань, які стануть у нагоді для будь-яких напрямків OS (рітейл, ресторани, АЗС, квиткові системи). Детальний опис параметрів лояльності з прикладами.