Опубліковано 2 хотфікса 8783 від 23.01.2024 та 8801 від 05.02.2024.
УВАГА!!! В hf 8783 змінено структуру таблиці ZREP бази даних. Для забезпечення безперервної роботи системи необхідне !!!ОДНОЧАСНЕ ОНОВЛЕННЯ ВСІХ ЕЛЕМЕНТІВ!!! (серверів, кас, менеджерів ваг). Інакше буде порушено передачу даних між оновленими та не оновленими сегментами системи.
Хотфікси не э обов'язковими. Важливою особливостю цього оновлення є розширення таблиці ZREP. Наявність нових полів дає можливість отримати повну інформацію про Z-звіти підприємства.

Документація OpenStore

Набір документів для налаштування та використання комплексу OpenStore (автоматизація продажу у торгівлі).

Документація для системного адміністратора:

призначена для вивчення налаштувань та адміністрування комплексу OpenStore, має використовуватися системним адміністратором.

OpenStore Консоль керування (посібник адміністратора) налаштування OpenStore. Management Console – програма для керування додатками OpenStore, реалізованими у вигляді Win-сервісів: OpenStore.BackOffice, OpenStore.Manager, OpenStore.DataServer, OpenStore.Account Server, OpenStore.Scales, OpenStore.LicServer

OpenStore Сервер даних (посібник адміністратора) налаштування кореневого та підлеглих серверів OpenStore.Data Server

OpenStore Сервер ліцензій (посібник адміністратора) налаштування сервера ліцензування OpenStore.LicServer 

OpenStore Процесинговий центр (посібник адміністратора) налаштування процесингу OpenStore.Account Server додаток, що вирішує завдання з управління рахунками клієнтів, обробки платіжних транзакцій, нарахування бонусів на рахунки

OpenStore Менеджер (посібник адміністратора) налаштування комплексу за допомогою OpenStore.Manager

OpenStore Сервер ваг (посібник адміністратора) налаштування сервера ваг OpenStore.Scales. За допомогою OpenStore.Scales можна віддалено керувати ваговим комплексом магазину та передавати дані на ваги

OpenStore Каса (посібник адміністратора) документація з налаштування OpenStore.POS

Документація для користувачів :

призначена для вивчення функціональних можливостей OpenStore, може використовуватися для навчання персоналу та довідкового матеріалу

OpenStore Каса (посібник користувача) документація по функціоналу робочого місця касира OpenStore.POS

OpenStore Менеджер (посібник користувача) документація по функціоналу робочого місця OpenStore.Manager в частині документообігу, звітів, роботи з довідниками